“Önkéntesség személyre szabva Debrecenben” – EFOP-1.3.8-17 – 2017-00042

EFOP-1.3.8-17 – 2017-00042 Önkéntesség személyre szabva
Kedvezményezett neve: Debreceni Szegényeket Támogató Alapítvány  és Alternatív Közösségek Egyesülete
Projekt megnevezése: Önkéntesség személyre szabva Debrecenben
Projektazonosító EFOP-1.3.8-17 – 2017-00042
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-1.3.8-17 – Önkéntesség személyre szabva
Projekt helyszíne (régió): Észak-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Hajdú-Bihar
Projekt helyszíne (település): Debrecen
Megítélt összeg: 29 668 032 Ft
Támogatás aránya: 100
Projekt zárás dátuma: 2020. december 31. + 3 hónap

Szervezetünk , az Alternatív Közösségek Egyesülete, konzorciumban a Debreceni Szegényeket Támogató Alapítvánnyal egy 36 hónapos önkéntes programot kíván megvalósítani. A főpályázó SZETA egy Családok Átmeneti Otthonát és Kríziskezelő Központot működtet, a konzorciumi partner megalakulása óta hátrányos helyzetű embereknek végez ételosztás önkéntesek bevonásával. Ebből kiindulva gondoltuk azt, hogy egy olyan programot szükséges elindítani, amely egyrészt segít olyan szakmai protokollokat kidolgozni, amelyek az önkéntesek szervezeten belül tartását segítik, másrészt pedig célcsoportként a fiatalfelnőtteket célozza meg ezzel segítve a korstruktúra kiegyensúlyozását. A fiatalfelnőttek, mint célcsoport azért is fontos szakmailag számunkra, mert főként a szociális, gyermekellátási területre bevont fiatalok gyakran találták meg a hivatásukat is szervezetünknél. Ifjúsági önkénteseink esetében gyakran előfordul, hogy a nálunk megszerzett tudás és tapasztalat mellett pályát is találnak maguknak és a későbbiekben szociális területen helyezkednek el, tanulnak tovább. Szeretnénk ha ez a spontán kialakult gyakorlat sokkal tudatosabb lenne az általunk tervezett projekt által és a fiatal önkéntesekből hosszabb távon akár szociális segítő, egészségügyi dolgozó legyen. A projektben a fent leírtak alapján éppen ezért a szociális segítésre koncentrálnánk. A bevonni tervezett önkéntesek számára olyan gyakorlati tudásokat szeretnénk átadni, amely valós haszon lehet a későbbi munkavállalás során. Az általunk tervezett pszichoszociális képzés számos területen (gyermekvédelem, női érdekérvényesítés, szociális és humanitárius segítségnyújtás stb.) biztosít olyan készségeket, amelyeket a humánterületen elhelyezkedő fiatalok jól tudnak majd hasznosítani. Kevesen tudják még mindig, hogy a Munkavédelemről szóló törvény előírja, hogy minden munkahelyen, a munkahely jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munkavégzésből és a munkakörnyezetből származó hatások és egészségkárosító kóroki tényezők figyelembevételének, valamint a munka szervezésének megfelelően – biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit, így például kiképzett munkahelyi elsősegélynyújtó munkatárssal kell rendelkeznie minden vállalatnak. A bevont önkéntesek számára a projekt keretében – jogosítvány megszerzésén és a nyelvoktatáson túl – ezt is biztosítani kívánjuk, ezzel is segítve versenyelőnyüket a munkaerőpiacon. Szeretnénk a projekt által azt is elérni, hogy a korábban indított, önkéntességre és szociális segítségnyújtásra alapuló projektjeinkbe szerzett tudást és jó gyakorlatokat országosan megismertessük és elterjesszük a lakosság körében. Ezekről a tapasztalatokról és tudásokról is szeretnénk tájékoztatni a bevonni kívánt önkénteseket, amellett, hogy a korábban felsorolt képzések és foglalkozásokon túl szeretnénk ha ezeket a megszerzett tudásokat a mindennapokban a Szervezetünkben is kamatoztatnák. Éppen ezért az önkénteseknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szociális munkába bekapcsolódjanak.