Lezárult a TEDD JOBBÁ! pályázati felhívás.

Beérkeztek a pályázatok az Alternatív Közösségek Egyesülete által a Régiós Közösségi Központok program keretében a Nyílt Társadalom Alapítványok forrásainak felhasználásával az Északalföldi régió megyéiben (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye) Tedd jobbá! címen meghirdetett felhívásra.

A minimum 500.000.- Ft, maximum 2.000.000.- Ft elnyerhető összeggel elsősorban olyan tevékenységeket kívánunk támogatni, amelyek elősegítik és megerősítik a civil társadalom részvételét és szerepét a helyi problémák megoldásában, vagy felhívják a környezetük figyelmét a környezetvédelem, szociális ellátás, egészségügy, oktatás, kultúra, társadalmi befogadás, esélyegyenlőség helyben, közösségi összefogással orvosolható problémáira.

Az elmúlt évben 105, az idén már 151 civil szervezet, illetve informális csoport nyújtott be programot a környezetükben tapasztalható, a helyi lakosságot közvetlenül érintő problémák kezelésére.  Az alábbi grafikon megyénként is szemlélteti az adatokat:

Ebben az évben valamelyest emelkedett az informális csoportok által beadott pályázatok száma. Tavaly 27, az idén 32 nem bejegyzett lakossági csoportot regisztráltunk.

Jelentős eredménynek tekintjük, hogy ebben az évben 101, korábban nem pályázó szervezet nyújtotta be projekttervét. Ezek megyénkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja be:

A pályázatok tartalmi értékelését hét tagú bizottság végzi, amelyben megyénként két független bíráló, valamint egy, az Alternatív Közösségek Egyesülete által megbízott szakértő vesz részt. Az összeférhetetlenségi kockázat csökkentése érdekében egy adott megye bírálóihoz csak más megye pályázatai kerülhetnek.

Az értékelés terveink szerint február végéig tart, a döntésről március elején értesülhetnek a pályázók.

Addig is, miként a tavaszt, izgatottan várjuk az eredményeket!