Információk projektmegvalósítóknak

Ezen az oldalon a Regionális Közösségi Központok program nyertes pályázói számára osztunk meg a projektek megvalósításával, elszámolásával kapcsolatos hasznos információkat, dokumentumokat.

Projektvégrehajtási útmutató (pdf)

Költségvetés módosítása

A projekt végrehajtása során – indokolt esetben – lehetőség van a költségvetés módosítására is. A főbb költségvetési kategóriák közötti 10%-ot meghaladó átcsoportosítás szándékát a támogatott szervezetnek előzetesen írásban kell kérelmeznie a támogató kapcsolattartójánál. A költségvetési módosítások, átcsoportosítások szabályai a költségtétel finanszírozási forrásától függetlenek, tehát az önerőre (természetbeni és pénzbeli) valamint a támogatás összegére egyaránt vonatkoznak!

A változtatás igényét ugyancsak külön írásban és előzetesen, a tervezett módosítás életbe lépése előtt legalább 30 nappal kell kérelmezni a következő esetekben is:

  • a szerződés szerinti költségsorokban terveznek változtatást (azaz új sort iktatnának be, vagy már meglevőt hagynának el);
  • a partner(ek) költségeit vagy a vállalt önrészt érintő változtatásokat terveznek;
  • ha a kifizetések ütemezésén kívánnak változtatni (pl. mert a tartalmi megvalósítás ütemezése is változik).

 A támogatási összeg növelésére nincs lehetőség!

Amennyiben a szerződésben foglalt támogatási összeg egy részét nem szeretnék felhasználni, úgy az elszámolandó önerő mértéke is arányosan csökken.

A költségvetés szöveges indoklásában szereplő egységdíjak, egységárak növekedéséből fakadó esetleges költségvetési eltérésekkel kapcsolatosan a támogató a szerződésmódosítás szükségességét egyedileg mérlegeli, azok mértékére, jellegére és tartalmára tekintettel. Amennyiben az egységdíjak a tervezetthez képest emelkednek, erről egyeztessenek a támogató munkatársaival!

A költségvetés-módosítás igényléséhez az alábbi dokumentumokat a palyazat”kukac”altkozegy.hu e-mail címre kell elküldeni:

  • módosítási kérelem a módosítások indoklásával;
  • költségvetés módosító táblázat (excel vagy open office és pdf formátumban is)

A táblázat microsoft excel és open, illetve libre office felhasználók számára az alábbi linkeken érhető el:

Költségvetés módosító sablon (excel)

Költségvetés módosító sablon (libre office)

A változtatási igényre a támogató 5 munkanapon belül visszajelez, és ha szükséges, további kiegészítéseket kér.

Amennyiben a támogató jóváhagyja a módosítási kérelmet, előkészíti a szerződésmódosítást, amelyet 15 napon belül e-mailen aláírásra megküld a támogatott szervezetnek. Ezt – a szerződéshez hasonlóan – 3 példányban, aláírva az Alternatív Közösségek Egyesülete postacímére kell visszaküldeni.

Amennyiben a támogató nem fogadja el a kérelmet, úgy arról 15 napon belül értesíti a pályázót, döntésének indoklásával együtt.

Összezár

Szakmai és pénzügyi beszámolók készítése

A megvalósítóknak a szerződésben meghatározott időpontokban részbeszámolót, illetve a projekt végén záró beszámolót kell készíteni.

A részbeszámoló adatlapját itt érhetik el: Féléves szakmai beszámoló (doc)

Az adatlapot word és pdf formátumban kérjük benyújtani a palyazat”kukac”altkozegy.hu e-mail címre.

A záró beszámoló szakmai és pénzügyi jelentésből áll.

A záró szakmai beszámoló adatlapja itt érhető el:

Záró szakmai beszámoló adatlap (doc)

A záró pénzügyi elszámolást az itt elérhető számlaösszesítő táblázat kitöltésével teljesíthetik:

Számlaösszesítő (excel)

Számlaösszesítő (open office)

A beszámoló dokumentumait word, illetve excel, valamint ezek aláírt példányait pdf formátumban a palyazat”kukac”altkozegy.hu e-mail címre kell elküldeni 2019. április 30-ig.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a projekttel kapcsolatos egyéb dokumentumokat (jelenléti ívek, fotók, számlák, szerződések, bizonylatok, utazási költségelszámolások, stb.) a beszámolóhoz nem szükséges beküldeni, azonban 4 évig kötelesek megőrízni, illetve szükség esetén biztosítani a megtekintésüket.

Összezár